Kuuskankare, Mika. 2022. “Real-Time Analysis of Interactive Scores in PWGL”. Revista Vórtex 10 (1). https://doi.org/10.33871/23179937.2022.10.1.4.