[1]
Kuuskankare, M. 2022. Real-time Analysis of Interactive Scores in PWGL. Revista Vórtex. 10, 1 (abr. 2022). DOI:https://doi.org/10.33871/23179937.2022.10.1.4.