[1]
Brandão, L. 2020. Investigating neoclassicism around Alexandre Tansman. Revista Vórtex. 8, 3 (dez. 2020), 1.14. DOI:https://doi.org/10.33871/23179937.2020.8.3.1.14.